Veel gestelde vragen over duikinstructeur worden met Oceanminds (2024)

Veel gestelde vragen over duikinstructeur worden met Oceanminds (1)

Veelgestelde vragen over duiken

Oceanminds duiken en opleidingen

Met welk duikbrevet kan ik starten?

Feitelijk met elk duikbrevet kan jij van start. Samen kijken we waar jij staat in duiken.

Vanaf het brevet wat jij al hebt, maken we samen een "success plan" en start jij met de eerste opvolgende cursus.

Stel: jij hebt een PADI Advanced Open Water Brevet. Dan start jij vanaf de PADI Rescue Diver cursus.

Heb jij een Rescue Diver Brevet dan start je met de Divemaster cursus.

Mag ik starten met het Oceanminds programma als ik nog GEEN duikbrevet heb?

YES 👍, zeker mag dat! Je start dan met de PADI Open Water Diver cursus en vervolgt jouw programma vanaf daar.

⚠️ Let op:
Om deel te nemen aan de PADI instructeurscursus moet je 6 maanden in het bezit zijn van een duikbrevet.
Daarmee duurt jouw programma dus minimaal 7 maanden.
Dat ligt niet aan jou of jouw talent, dit is een internationaal geldende regel voor alle duikorganisaties.

Hoe lang duurt mijn programma?

Easier said than done: de duur van jouw programma hangt af van jouw huidige duikbrevet en duikervaring.

Geen duikervaring: minimaal 7 maanden
Advanced brevet en 20 gelogde duiken: 3-4 maanden
Advanced brevet en 40 gelogde duiken: 2-4 maanden

Meer evaring? 2 tot 3 maanden

Hoe oud moet ik zijn om PADI duikinstructeur te worden?

Omdat jij een professionele opleiding volgt moet jij

voor alle professionele PADI opleidingen minimaal 18 jaar oud zijn.

Ik ben nog geen 18, kan ik ook starten met het Oceanminds programma?

GOED NIEUWS!

, JA 👌 dat kan! Jij kan starten met de recreatieve opleidingen zoals Open Water, Advanced en Rescue.

Ben je nog geen 18 nadat jij dit deel van jouw programma hebt afgerond?
Dan start jij eerst met de Junior Divemaster. Zo ben jij alvast onderweg naar professional.

Zodra je 18 bent geworden 🎉 🎈, sluit de rest van de PADI Divemaster af en kan je verder naar instructeur.

Hoe oud moet ik zijn om PADI Divemaster te worden?

PADI Divemaster is een professioneel brevet. Hiervoor moet je

18 jaar oud

zijn om aan deze cursus te beginnen.

Voldoe je al wel aan de volgende vereisten maar nog geen 18: Advanced Open Water en Rescue Diver met 20 duiken in jouw logboek?

Dan mag je alvast starten met de Junior Divemaster cursus. Hier leer je alvast een hoop basisvaardigheden als aankomend professional.

Na jouw 18e verjaardag, schaal je in naar de rest van de PADI Divemaster cursus.

Ik heb een duikbrevet van een andere organisatie, is dat geldig?

Zeker, NIET weggooien! Wij kunnen jouw huidige brevet, van een andere organisatie inschalen als voorvereiste voor de eerst volgende PADI cursus.

Stel je hebt een SSI of IDD Open Water Brevet, dan kan jij gewoon verder met de PADI Advanced Open Water Diver cursus..

Heb je een Advanced Open Water brevet van SSI, IDD of de NOB, dan start jij met de PADI Rescue Diver cursus.

Moet ik mijn eigen duikuitrusting hebben als ik ga starten met Oceanminds?

Weer goed nieuws: NEE.
Tijdens jouw traject heb je bij ons toegang tot duikmaterialen van Oceanminds. Zodat je ervaring op kunt doen met andere Oceanminders.

Je mag de materialen gebruiken tijdens jouw cursussen en voor fun dives.

Als ik eigen duikmaterialen wil aanschaffen, kan dat bij jullie?

Ja dat kan! Onze duikwinkel heeft een assortiment duikmaterialen van de mooiste duikmerken.

Jij kunt bij ons jouw duikmaterailen aanschaffen. Bovendien krijg jij goede aanbiedingen op jouw eigen materialen.
Dit is omdat wij met onze brandpartners, zoals Fourth Element speciale afspraken hebben voor jou, als Oceanminder.

Hoe lang moet ik een duikbrevet hebben voordat ik PADI duikinstructeur mag worden?

Om te starten met de PADI Instructor Development Course dien je 6 maanden in het bezit te zijn van een duikbrevet op beginners niveau.

Kijk even op jouw brevetkaart naar de "certification date".

Hoeveel duiken moet ik hebben in mjn logboek om te starten met de Rescue Diver cursus?

Voor de PADI Rescue Diver cursus zijn de voorvereisten: PADI Open Water Diver brevet (of vergelijkbaar) en Advanced Open Water (of vergelijkbaar).

Er is geen minimum aantal duiken om met de PADI Rescue cursus te beginnen.

Hoeveel duiken moet ik hebben voor PADI Divemaster?

Okey, dit is het punt waar jouw aantal duiken belangrijk gaan worden.

Om te starten met de PADI Divemaster cursus, moet je een minimaal aantal van 40 duiken in jouw logboek hebben.

Vervolgens heb je minimaal 60 duiken nodig in jouw logboek om het Divemaster brevet aan te vragen

Hoeveel duiken moet ik hebben gemaakt om met de Instructeurscursus te starten?

Na de Divemaster mag jij starten met de PADI Instructor Development Course (IDC).
Om te starten met de IDC heb jij 60 duiken gelogde duiken nodig.

Hoeveel duiken moet ik in mijn logboek hebben om aan het Instructerusexamen deel te nemen?

Jij mag aan het PADI Instructor Examination deelnemen als jij 100 duiken in jouw logboek hebt,.

Kan ik al examen doen voor instructeur als in MINDER dan 100 duiken heb?

JA, dat kan en dan mag in Nederland alleen bij Scuba Connection. Jouw duikschool dus.

Scuba Connection is een PADI Career Development Center. Volg jij jouw traject bij ons dan mag jij al examen doen met minimaal 60 duiken!.

Let wel, dat jouw Instructeurs aanvraag wordt verwerkt als jij 100 duiken kunt overleggen aan PADI.

Hoe word ik instructeur in EHBO en eerste hulp?

Jij doet dat met de Emergency First Response Instructor cursus.

Deze cursus zit ook in jouw Oceanminds programma. Hiermee word je instructeur in reanimatie, EHBO en kinder EHBO, zodat jij ook EHBO cursussen mag geven.

Ben ik fulltime bezig met het programma?

Nee hoor! Jij werk samen met ons naar jouw doel. We hebben hiervoor vast cursusmomenten waarin we gaan duiken en theorie behandelen.

Jouw gemiddelde studiebelasting zal 1 tot 2 uur per week zijn.
Trainingen in het zwembad en in het buitenwater plannen we samen met jou.

Het is dus geen full time traject van een aantal maanden

Kan ik tijdens toets- of tentamenweken er een tandje af doen met duiken?

Ja, natuurlijk! Je volgt dit traject naast jouw studie of laaste jaar van de middelbare school.
Om aan jouw tussenjaar te beginnen is het natuurlijk belangrijk dat je dit schooljaar succesvol bent.

Wij zorgen ervoor dat voor en tijdens toetsweken, jouw programma op een lager pitje komt. Zodat jij je kunt focussen op jouw school/studie.

Hoe lang is mijn EHBO geldig?

Wanneer je EHBO hebt gedaan via het Emergency First Response systeem dan is jouw brevet 24 maanden geldig.

Andere organisaties (bijv. het Rode Kruis) is foorgaans 12 maanden geldig.

Veel gestelde vragen over duikinstructeur worden met Oceanminds (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Geoffrey Lueilwitz

Last Updated:

Views: 6239

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Geoffrey Lueilwitz

Birthday: 1997-03-23

Address: 74183 Thomas Course, Port Micheal, OK 55446-1529

Phone: +13408645881558

Job: Global Representative

Hobby: Sailing, Vehicle restoration, Rowing, Ghost hunting, Scrapbooking, Rugby, Board sports

Introduction: My name is Geoffrey Lueilwitz, I am a zealous, encouraging, sparkling, enchanting, graceful, faithful, nice person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.